LIMFNI SISTEM

Limfni sistem je deo odbrambenog, imunog sistema. On pomaže organizmu da se bori protiv bolesti i infekcija i sastoji se od mreže tankih limfnih sudova koji se granaju poput krvnih sudova po celom organizmu. U limfnim sudovima se nalazi limfa, bezbojna, vodena tečnost koja sadrži bela krvna zrna – limfocite, ćelije koje se bore protiv infekcija.

Limfociti su glavne ćelije limfnog sistema i dele se na B i T limfocite. Duž ove mreže sudova nalaze se mali organi koji se zovu limfni čvorovi. Oni služe kao filter, odnosno čiste limfu od štetnih bakterija i virusa koji se potencijelno u njoj nakupljaju. Limfni čvorovi se obično grupišu u velike grupacije koje se nalaze pod pazuhom, u preponama, na vratu, u grudima i u stomaku (abdomenu).

Ostali delovi limfnog sistema su slezina, timus, krajnici i kostna srž. Limfno tkivo se nalazi i u ostalim delovima organizma, uključujući želudac, creva i kožu.

 

ŠTA JE HOČKINSKI LIMFOM – HL

Pomenuli smo, da postoje dva osnovna tipa limfoma Hočkinski i nehočkinski limfom. Hočkinski limfom se deli na pet osnovnih podtipova. Bolest je dobila naziv zahvaljujući dr Thomas Hodgkin-u, koji je 1832. godine prvi put opisao limfom.

Dva naučnika Dorothy Reed i Carl Sternberg su posmatrajući uzorke tkiva pacijenata sa limfomom pod mikroskopom uočili velike, čudne ćelije koje su po njima i dobile naziv Reed-Sternbergove ćelije.

Postoje dve grupe HL-a. Prvu grupu čini dobro definisani podtip:

  • Nodularna limfocitna predominacija

Drugu grupu čine klasični Hodgkin-ovi limfomi, koji obuhvataju 4 podvrste:

  • Limfocitna predominacija
  • Mešovita celularnost
  • Nodularna skleroza
  • Limfocitna deplecija