30 Aug 2017

Počelo istraživanje koje je dizajnirano da istraži potrebe pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL) u Evropi

Udruženje LIPA podržava istraživanje na prostoru cele Evrope koje je dizajnirano da istraži potrebe pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL), kao i njihove prioritete po pitanju lečenja. Krajnji cilj ovog istraživanja je pružiti pacijentima,  informacije koje će im pomoći da pronađu odgovarajuću opciju lečenja.