11 Oct 2017

3rd NETWORK 4 HEALTH MEETING

ABOUT EVENT

Network 4 Health Meeting

Ove godine se po treći put održava Network4Health Meeting, koji okuplja Udruženja iz zemalja centralne i istočne Evrope. Osnovni cilj ovog sastanka je da pacijenti iz zemalja koje se suočavaju sa sličnim problemima, zajedno rade na pronalaženju rešenja kako da njihove potrebe budu prepoznate i uzete u obzir od strane relevantnih činilaca koji problem mogu rešiti.

EVENT SPEAKERS

Registration for : 3rd NETWORK 4 HEALTH MEETING

    Registration Now

    Share This Event